omhoog
omlaag
Jaargang 3, april 2006
Hallo iedereen,

In Guatemala krijgen kinderen niet alle kansen waar ze recht op hebben.
Armoede is de belangrijkste oorzaak. Met behulp van het schooltje dat wij hebben opgericht, proberen wij de kinderen in Barcenas een kans te geven op een betere toekomst.


Korte terugblik 2005
Vorig jaar zijn we vooral bezig geweest met fondsenwerving voor de aankoop van een stuk grond en de realisatie van een schoolgebouw. In dit opzicht zijn we geslaagd. De benodigde fondsen zijn binnen. Voor de bouw staat nog een bedrag open.
De jammarkt en het midwinterfestijn in Neede waren een succes en daardoor een welkome bijdrage in de kosten van onderhoud van het huidige schooltje.


Vrijwilligsters
Of ze nou drie weken, een maand of drie maanden blijven, of zelfs nog langer, iedere vrijwilliger probeert op zijn/haar eigen manier een steentje bij te dragen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Zo ook met onze 2 nieuwe vrijwilligsters Dorien Waanders uit Haaksbergen en Carlijn Jannink uit Beckum. Beiden volgen ze de opleiding HBO-V aan de Saxion Hogeschool in Enschede. In juli vertrekken zij voor een maand naar Guatemala om te helpen bij ons project.

Zij zitten niet stil, want naast de voorbereidingen zijn ze druk in de weer om geld in te zamelen voor de Stichting. Als ze straks in Guatemala zitten zijn hun ervaringen, net als onze vorige vrijwilligsters, weer te lezen op de website.

Naast deze vrijwilligsters hebben we natuurlijk ook onze vrijwilligers die er elke keer weer voor zorgen dat er geld binnen wordt gehaald voor de Stichting. Ook diegenen die zich telkens weer inzetten om wat te verzinnen en te organiseren. Onze dank hiervoor.


Guatemala in je hart
Joanne, onze vorige vrijwilligster die is zo enthousiast geworden van het vrijwilligerswerk, dat zij haar baan en studie heeft opgezegd om in mei dit jaar terug te gaan naar Guatemala. Deze keer voor langere tijd. Zij zal zijdelings betrokken zijn bij ons project en ons daarvan op de hoogte houden.


Verloop van de bouw
We dachten dat we de vorige keer de koop van het stuk grond helemaal rond hadden. Maar het stuk grond stond nog niet helemaal op onze naam. We hadden namelijk nog wat handtekeningen nodig. Het was erg moeilijk om bij de gemeente de nodige procedures te doorlopen voor de verdeling van het stuk grond. Daar ging erg veel tijd inzitten. De gemeente Villa Nueva moest de naamgeving van het terrein wijzigen. Van ruraal (platteland) naar urbaan (stedelijk), in verband met de verkoop van slechts een deel van het terrein. De heer Efren, de vorige eigenaar van het stuk grond, was ook zeer moeilijk te bereiken. Ook hij moest zijn handtekening weer zetten. De grond is opnieuw ingemeten door de gemeente en alle handtekeningen zijn gezet. Eindelijk is nu alles geregeld en staat het stuk grond op onze naam. Alles bij elkaar hebben we voor het in bezit krijgen van het stuk grond eu 10.000,- uitgegeven. En hebben we nu een officieel inschrijvingsdocument. Dus de schop kan in de grond!


Begroting van de bouw
De begroting van de bouw viel hoger uit. De begroting was gebaseerd op een verdiepingsvloer en de inzet van plaatselijke aannemers. Om de kosten te drukken en om niet te ver boven de begroting uit te komen en om toch te kunnen starten met de bouw hebben we een paar dingen veranderd. Onder andere hebben we besloten om de verdiepingsvloer uit het plan te halen en deze te vervangen door aluminiumplaten en we willen proberen om een deel van het werk te laten verrichten door vrijwilligers.
Ook de koersstijging van de Quetzal speelt ons parten. Ondanks dit alles zullen de kosten iets hoger uit vallen dan we hadden geraamd in de vorige begroting. Toch denken we dat met een aantal acties in het vooruit zicht het financiŽle plaatje rond kunnen krijgen.

We hebben aan Norma, onze lerares, gevraagd of zij mensen wil oproepen die kunnen helpen bij de bouw van het schooltje. Dit om de kosten te besparen, maar ook om de betrokkenheid van de mensen ter plekke te bevorderen.

De totale begroting van de bouwkosten is geraamd op eu 10.000,- tot eu 15.000,- (afhankelijk van inzet vrijwilligers en hulp ouders). Binnenkort zal een begin worden gemaakt met fase 1. Er wordt dan begonnen met het bouwrijp maken van de grond, aanleg van de fundering, drainage en aansluiting op water en elektriciteit. Dit zal in totaal ongeveer Ä 3700,- kosten.


Inschrijving
Het nieuwe schooljaar is weer volop in gang. Het schooljaar in Guatemala loopt anders als in Nederland. Zij beginnen in januari en het schooljaar loopt tot en met oktober. Elk jaar weer kunnen zich kinderen aanmelden bij ons schooltje.

Toen Anne Norma begin dit jaar belde om te vragen hoe de inschrijving was gegaan, vertelde Norma dat er zich 60! kinderen hadden aangemeld. De opkomst was zo hoog omdat iedereen positieve verhalen hadden gehoord over het schooltje. Maar tot onze spijt kunnen we niet iedereen toe laten. Norma heeft 40 kinderen toegelaten en de andere 20 staan nu op de wachtlijst.

Wat zou het fijn zijn als straks eenmaal het schooltje staat, dan kunnen we namelijk meerdere kinderen opvangen. Nee zeggen tegen kinderen, omdat we de ruimte en middelen niet hebben, blijft moeilijk. Straks kunnen we de groep ook in tweeŽn splitsen, de jonge kinderen en de oudere kinderen apart.


Donaties
Naast de persoonlijke giften die we hebben mogen ontvangen, hebben verscheidene bedrijven en/of instellingen ons de afgelopen periode een extra steuntje in de rug gegeven. Dit heeft u kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief.

We willen vooral de Rotary Neede/Haaksbergen nogmaals bedanken voor hun inzet tijdens de actie ĎSterren Stralení afgelopen december.

Dankzij deze donaties kunnen wij ons nu richten op de bouw van een eigen pand, waar wij twee jaar geleden nog niet van hadden kunnen dromen. Onze dankbaarheid is niet in woorden uit te drukken!


Actie scholengemeenschap Marianum
Anne en Michiel zijn in april 2003 op het scholengemeenschap Marianum geweest om over hun plannen te vertellen. Er is toen actie gevoerd om geld in te zamelen. Ze waren zo enthousiast over het project dat ze besloten hebben dit schooljaar 2005-2006 wederom het project te steunen. Ditmaal om een bijdrage te leveren aan de realisatie van het schoolgebouw.
We zijn het Marianum erg dankbaar dat ze ons ondersteunen en dat ze vertrouwen hebben in het project. In de volgende nieuwsbrief zullen we jullie vertellen hoe de actie op het Marianum verder verlopen is.


Kostenplaatje
Iedereen wil vast wel weten waar het geld naar toe gaat. Per maand zijn we ongeveer eu 200,- kwijt aan vaste lasten. Hierin zijn de kosten voor het salaris, eten en drinken en dergelijke in verwerkt.

Wat de kosten straks zullen zijn als eenmaal het schooltje er staat weten we nog niet exact. Maar de kosten zullen hoger uitvallen, omdat we moeten betalen voor water, gas en elektriciteit. Ook zullen de kosten hoger zijn wanneer we nog meer kinderen op willen gaan vangen en een extra leraar/lerares zullen gaan aanstellen.

Dus geld blijft nodig. We hopen dat jullie ons blijven steunen, zodat we de kinderen onderwijs kunnen blijven geven.Vriendelijke groeten,

Anne en Michiel
Stichting Ami & Go