omhoog
omlaag
Jaargang 4, juni 2007
Een belangrijke stap vooruit
Met enige trots willen we als bestuur van de stichting Amiengo stilstaan bij het heugelijke feit dat we een belangrijke doelstelling voor ons project in Barcenas hebben bereikt, namelijk de voltooing van de bouw van een schoolgebouw met 2 klaslokalen.
Na een fase van fondsenwerving kon het sein groen worden gegeven voor de aankoop van een stuk bouwgrond en het ontwerpen van een bouwplan. Het verwerven van de bouwgrond was nogal een arbeidsintensieve en lastige klus. Niet alleen het vinden van een geschikte plek in de directe nabijheid ,maar ook het achterhalen van de grondeigenaar en het juridisch verwerven van de bouwgrond leverde nog wel eens wat onduidelijkheden, ergernissen en moeizame onderhandelingen op.
Alhoewel de uiteindelijke bouwkosten enigszins hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot hebben alle inspanningen geleid tot een prachtig schoolgebouw (zie bouwfoto’s op de site). We zijn ons ervan bewust dat dit alles niet mogelijk was geweest zonder de geweldige medewerkingen steun van sponsoren, donateurs, instellingen en vrijwilligers en bij deze willen we alsnog eenieder die, in welke vorm dan ook, heeft bijgedragen tot de realisatie van de school van harte dankzeggen. De school kan nu echt gaan draaien. Onze taakstelling zal zich nu vooral gaan richten op de inrichting van het de school, de organisatie van het onderwijs en de exploitatie van de school. Uw steun blijft daarom belangrijk , maar als bestuur hebben we er alle vertrouwen in dat dit ook gaat lukken.

Bestuur Amiengo
Rotary Neede schiet te hulp
Doordat de bouwkosten van de school door een aantal onvoorziene uitgaven enigszins hoger uitvielen dan was begroot , kwam de afronding van de bouw in januari 2007 enigszins op losse schroeven te staan. Een verzoek aan de Rotary Neede om een extra financiële bijdrage was niet tevergeefs. Met een toezegging van € 2500 konden we opgelucht ademhalen en de bouw afronden. Rotary Neede: hartelijk dank voor uw bijdrage.


Rietmolen helpt Guatemala
Het bestuur van de r.k. kerk St.Caecilia te Rietmolen heeft ons de afgelopen periode aangenaam verrast met de mededeling dat ze ons project wilden ondersteunen. Zo werd er rond kerst 2006 een actie op touw gezet wat een bedrag opleverde van € 1298,97. Tijdens de vastenactie 2007 werd er weer een beroep gedaan op de solidariteit van de parochianen. Dit leverde het bedrag op van € 1082,22. De spontane manier waarop de parochie van Rietmolen zich heeft ingezet voor ons project is hartverwarmend. Wij willen alle mensen uit Rietmolen die hebben meegewerkt en hebben bijgedragen tot deze actie heel erg bedanken. Het ingezamelde geld zal vooral gebruikt gaan worden voor de inrichting van de nieuwe school en deels ook voor de vaste lasten zoals salarissen en eten voor de kinderen


Opening nieuwe school
We hebben goed nieuws! De nieuwe school is half januari dit jaar eindelijk geopend. Dat is toch fantastisch! Er zijn twee klaslokalen, twee toiletten, een keuken, een wasgelegenheid, twee kantoortjes en een opslagruimte. Tevens beschikt het schooltje over een mooie binnenplaats waar de kinderen kunnen spelen.


Norma, onze lerares, geeft in de ochtenden les aan de jongste kinderen en 's middags geeft Libertad, onze nieuwe lerares, les aan de oudere kinderen. De kinderen kunnen nu 5 dagen in de week gebruik maken van de nieuwe school.
Toen we met het project begonnen waren de bouwkosten beraamd op ongeveer € 15.000 afhankelijk van inzet vrijwilligers en hulp ouders. Uiteindelijk werd het totaal bedrag € 21.458.28. Aankoop grond was € 10.000 . Totaal aan kosten € 31.458.28. Vele extra aanvragen bij de gemeente, de zeer ongunstige koers van de quetzal ten opzichte van de euro en doordat we geen gebruik konden maken van hulp van de bewoners van Barcenas. Wel bleken er kinderen bereid te zijn om mee te werken aan de bouw, maar kinderarbeid leek ons niet gewenst.


Aktie Scholengemeenschap Marianum Groenlo
Ook dit jaar heeft Marianum zich weer via allerlei akties ingezet voor HUN schooltje in Barcenas van Stichting Amiengo. Met een fantastische opbrengst van € 3.300 , kunnen we de kinderen in Barcenas blijvend onderwijs aanbieden.


Overzicht maandelijkse exploitatie kosten
Salaris Norma Q 1250
Salaris Libertad Q 1200
Salaris Asurcena Q 300
Eten- drinken Q 500
Water Q 75
Energie Q 50
Gem.belasting Q 12
Vuilnis Q 30
Totaal Q 3417

Totaal € 320 a € 380 (afhankelijk van koers )
Lezing Didam
Op uitnodiging van ZIJ-AKTIEF heeft Annie te Molder 13 maart jl een lezing met behulp van powerpoint over het thema armoede wereldwijd verzorgd . Binnen dit thema heeft ze het project als voorbeeld gebruikt. Uit de vele vragen en reacties kon ze opmaken dat er veel belangstelling en medeleven bestaat voor dit soort kleinschalige projecten. De lezing, de verkoop van producten uit Guatemala en een spontaan georganiseerde inzameling leverde het fantastische bedrag op van € 755 euro , plus nog een mand vol pennen, schriften, potloden, enz. Nogmaals bedankt.
Mocht er belangstelling zijn voor een dergelijke lezing, dan kunt u contact met mij opnemen.
A. te Molder ( e-mail: famtemolder@hotmail.com of tel. 0545293396 )


Jammarkt
Dit jaar gaan we voor de derde keer op de jammarkt staan. Deze jaarlijkse jammarkt in Neede vindt plaats op woensdag 22 augustus. Hier zullen we gaan staan met zelfgemaakte jam en enkele producten uit Guatemala.


Enkele weetjes
Met Norma hebben we nu via e-mail contact.
In de maand juni gaan 2 vrijwilligers, Ricardo en Sandra uit Breda, naar het project.
In september gaan Anne en Michiel voor 3 weken naar Guatemala.


Donateurs en vrijwilligers
Onze vaste donateurs en de vrijwilligers die ons elke keer weer geweldig meehelpen, heel veel dank voor jullie inzet en of bijdrage. Zonder jullie steun is de realisatie van ons project niet mogelijk.
Hopelijk blijven jullie ons steunen, zodat we de kinderen les kunnen blijven geven.
Nogmaals hartelijk dank voor uw steun!Vriendelijke groeten,

Stichting Ami & Go