omhoog
omlaag
Jaargang 5, december 2008
Bericht van het bestuur
Alweer een jaar voorbij, voor velen onder ons een moment om terug te kijken naar hetgeen ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden, naar dingen die indruk op ons hebben gemaakt, of dingen die we al bijna weer vergeten waren;grootse, meeslepende gebeurtenissen of waren het van die kleine bijzonderheden, kleine lichtpuntjes, die ogenschijnlijk onbeduidend lijken, maar die tussen al het negatieve nieuws dat we dagelijks door de media over ons heen krijgen, ons toch weer inspireren om verder te kijken, nieuwe plannen te maken voor het komende jaar.
De meeste goede voornemens ontstaan dan ook meestal aan het begin van zo n nieuw jaar. Als bestuur van de stichting Ami & Go kunnen we in elk geval met een tevreden gevoel terugzien op het afgelopen jaar, door allerlei activiteiten, maar vooral ook door de steun van onze donateurs, acties van instellingen/scholen en persoonlijke acties, konden wij het afgelopen jaar onze maandelijkse begrote lasten voldoen.
Het schooljaar in Guatemala zit er al weer op; de kinderen hebben nu '' zomervakantie'' (oktober tot en met december). Door de enigszins onveilige situatie ter plekke, (waarvan we in de vorige nieuwsbrief melding maakten) hebben we afgelopen jaar af moeten zien van een bezoek aan het project; dit zal dan in 2009 moeten gebeuren; we blijven in ieder geval via email of telefoon contact houden met
"onze"2 onderwijzeressen en hopen dat het nieuwe schooljaar weer goed zal starten en dat zij samen met de kinderen op onze steun mogen en kunnen rekenen.

Het bestuur


Jammarkt
Op woensdag 20 augustus werd in Neede voor de achttiende keer de Nationale Jammarkt gehouden. Alweer voor het vierde jaar stonden Anne en Michiel op de jammarkt. Het weer was dit jaar niet zo heel erg mooi als voorgaande jaren. In de ochtend kwam het met bakken uit de lucht. Gelukkig hield dit de mensen niet thuis. Regenjas en paraplus en natuurlijk tassen waarin de gekochte jam in meegenomen kon worden. Met onze zelfgemaakte jam, jampaketten, producten uit Guatemala, was het ook dit jaar weer een groot succes ondanks het slechte weer. Met een opbrengst van 450 euro, is het alle moeite zeker waard.
Heel veel dank aan onze jamgroep, Mevr. Bouwman, Karin Bouwman, Anne te Molder, Annie te Molder.
Hackfort Festival
Op zondag 14 september werd er voor de 4e keer het Hackfort Festival gehouden op landgoed Hackfort aan de Baakseweg 8 te Vorden. Het Hackfortfestival wordt georganiseerd door Natuurmonumenten in samenwerking met Driekant en stichting Urtica-de Vijfsprong. Met allerlei demonstraties, kraampjes en activiteiten laat men zien wat men zoal te bieden heeft. Dit festival trekt duizenden mensen. Een mooie kans om ook hier ons project te promoten. Met de verkoop van fairtrade producten,Guatemala spullen,zelfgemaakte jam en chutney, hadden we een opbrengst van 475,51 euro.


Fruitfair Tiel
Op 7 september hebben we op de fruitfair gestaan in Tiel. We hebben besloten dit bij een keer te houden, aangezien de opbrengst minimaal was. Het levert te weinig op om hier aan deel te nemen.


Waarom donateur
In 2000 heeft de wereldgemeenschap in de Millenium Verklaring acht doelstellingen aangenomen om de armoede wereldwijd te bestrijden. Deze milleniumdoelstellingen, waaronder ‘basisonderwijs voor alle kinderen’, moeten in het jaar 2015 zijn gerealiseerd.
Het zal nog jaren duren, voordat de Guatemalteekse overheid fatsoenlijk onderwijs kan garanderen aan alle burgers. Projecten spelen een belangrijke rol bij hervormingen. Stichting Ami & Go wil hieraan bijdragen door onderwijs te bieden aan (straat)kinderen in Barcenas, Guatemala. Zo willen we de cirkel van armoede doorbreken.


Voor de voortgang van het project is het van groot belang om steun te ontvangen. Door een bijdrage te storten op rekeningnummer 39.75.91.292 t.n.v. Stichting Ami & Go in Neede kan een kind in Guatemala onderwijs volgen, waardoor het kind een beter toekomstperspectief heeft.
Deze bijdrage hoeft zeker niet groot te zijn. Met een donatie van 50 euro, kunnen wij een kind een jaar lang voorzien van materialen die noodzakelijk zijn voor school, zoals schriften, schrijfatributen en andere materialen. Er vind nog steeds heel veel analfabetisme plaats in Guatemala. De mensen hebben geen geld om hun kind naar school te laten gaan. Daar kunt u wat aan doen door geld te doneren aan ons project. Een betere toekomst voor deze kinderen in Barcenas begint bij u.


Lezing
Wie belangstelling heeft voor een lezing over het project met behulp van powerpoint en een korte film, dan kun je contact opnemen met A. te Molder.
Email: famtemolder@hotmail.com of bellen 0545-293396


Weetjes
? januari OBS B.Tormijn in Noordijk
17 februari Lezing Boxmeer
19 augustus jammarkt Neede
? september Hackfort festival Vorden


Bedanken
Onze vaste of incidentele donateurs van het jaar 2008,
S.H.M.Beerten, Shirly Karreman, Mevr. v. Laake-v.d. Pol, Y.G.N. Lamonaca, E.J. Lindeboom, A.M. te Molder, Jeroen te Molder, Fam. te Molder, Michiel en Anne, Ingrid Snijder, Mevr. G Spruit, C.N.G. Tilet, M.te Velthuis, Mevr. E.M. Vermeulen-Duis, Michelle Wiechers, Holland Pharma, Ned. Prov. van de Congregatie te Boxmeer, O.B.S.Ligthart Zelhem, Rabobank Achterhoek- Oost, Stichting Urtica, Staatsbosbeheer- H. v. Laake, Stichting Ontwikkelingswerk Lichtenvoorde, Vrouwenpraatgroep Neede

En dan rest ons nog iedereen te bedanken die ons op welke manier dan ook gesteund heeft.Samen bouwen aan een goed nieuwjaar
Stichting Ami & Go