Waarom donateur?
omhoog
omlaag
Voor de voortgang van het project is het van groot belang om steun te ontvangen. Door een bijdrage te storten op rekeningnummer 39.75.91.292 t.n.v. Stichting Ami & Go in Neede kan een kind in Guatemala onderwijs volgen, waardoor het kind een beter toekomstperspectief heeft.
Deze bijdrage hoeft zeker niet groot te zijn. Met een donatie van 50 euro, kunnen wij een kind een jaar lang voorzien van materialen die noodzakelijk zijn voor school, zoals schriften, schrijfatributen en andere materialen.

Er vind nog steeds heel veel analfabetisme plaats in Guatemala. De mensen hebben geen geld om hun kind naar school te laten gaan. Daar kunt u wat aan doen door geld te doneren aan ons project. Een betere toekomst voor deze kinderen in Barcenas begint bij u.

Als U op een school of bedrijf een inzameling wilt houden voor ons project en U heeft interesse in een presentatie over ons project, dan is dit mogelijk. Voor meer informatie kunt U een e-mail sturen naar: sponsor@amiengo.com

Alvast bedankt namens de kinderen.