Activiteiten

Onder de armste bevolking is het normaal dat iedereen in het gezin meehelpt aan het vergaren van inkomsten, inclusief de kleinste kinderen. Hierdoor is er geen tijd voor school, is er veel analfabetisme en is de kans op een goede toekomst klein. Echter zien de mensen dit niet als een probleem, aangezien overleven belangrijker is dan onderwijs. Op school wordt immers niets verdiend. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.

Om deze vicieuze cirkel toch te doorbreken, is stichting Ami & Go in 2003 een school gestart. Om ons doel te behalen, richten wij ons op een 5 tal kerntaken:

1. Aanbieden van volledig gratis onderwijs
Alhoewel scholing gratis dient te zijn in Guatemala, wordt er wel verwacht dat er kosten worden gemaakt voor schoolkleding, boeken en onkosten. En juist deze kosten kunnen niet worden gedragen door de armsten van de samenleving. Ieder kind heeft recht op onderwijs!

2. Voorlichting over hygiëne en aanbieden van toegang tot schoon water.
Middels voorlichting over hygiëne en tandverzorging, worden de kansen op ziekte verminderd en wordt de kwaliteit van leven verhoogd.

3. Aanbieden van maaltijden
Door het dagelijks aanbieden van een gezonde maaltijd, wordt ervoor gezorgd dat kinderen de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen.

4. Maatschappelijk werk
Begeleiding en ondersteuning bij problemen op medisch en sociaal gebied. Aanbieden van informatie over allerhande maatschappelijke problemen en hulp bij zoeken naar specialisten, waarbij wij financieel ondersteunen.

5. Saamhorigheid verbeteren in Barcenas-Ramirez
De onderlinge verdraagzaamheid en samenwerking verbeteren tussen verschillende complexe bevolkingsgroepen met diverse levensovertuigingen en culturele verschillen.

Van maandag tot en met vrijdag, komen dagelijks enkele tientallen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar onze school in het plaatsje Barcenas-Ramirez. Het gebouw hebben wij met behulp van onze sponsoren kunnen bouwen en is begin 2007 opgeleverd. Het bestaat uit 2 klaslokalen, 2 wc's, een keuken, een opslag en een grote patio waar de kinderen in de pauzes kunnen spelen of andere buitenactiviteiten gedaan kunnen worden.

Tijdens de lessen spelen vooral de taal, reken en sociale vaardigheden een grote rol, maar ook creatieve vakken worden regelmatig gegeven zodat de kinderen betere motoriek ontwikkelen. De kinderen die onze school bezoeken, komen uit de armste delen van dit toch al erg arme dorpje en hebben tot dan toe meestal op geen enkele manier onderwijs gehad.

Door verschillende soorten activiteiten met de kinderen te doen, proberen we:

  • Ze te leren spelen.
  • Hun creativiteit te vergroten.
  • Ze meer zelfvertrouwen te laten krijgen.
  • Hun ontwikkeling te stimuleren.
  • Ze te leren lezen en schrijven.

Bent u overtuigd van de activiteiten van stichting Ami & Go en wilt u financieel bijdragen? Stort dan een financiële bijdrage op rekeningnummer NL23 RABO 03975 91 292 t.n.v. Stichting Ami & Go in Neede
Vanwege de hoge kosten die het regelen van een automatische incasso met zich meebrengt, vragen wij u om, in geval van doorlopende donaties, zelf dit aan te geven bij uw bank.

De kinderen van Ramirez danken u voor het zicht op een betere toekomst!