Steun ons!

Stichting Ami & Go kan alleen bestaan dankzij de giften van sponsors en donateurs. U kunt ervoor zorgen dat wij onze activiteiten voort kunnen zetten door ons financieel te ondersteunen middels een eenmalige of maandelijkse donatie. Wij hechten er veel waarde aan dat onze inkomsten volledig ten goede komen aan de school en de kinderen, zodat u, als donateur, weet dat uw donatie goed besteed wordt.

Met slechts een kleine bijdrage, kunt u al een wereld van verschil maken. Met uw financiƫle ondersteuning zorgt u ervoor dat de school kan blijven bestaan en volledig gratis scholing kan aanbieden aan de kinderen die dit zo hard nodig hebben.

Om een beeld te geven van de uitgaven van stichting Ami & Go, vindt u hieronder een korte opsomming van de grootste kostenposten:

  • Salaris Norma (lerares) en Acuzena (schoonmaak en maaltijden)
  • Vaste lasten school (gas, water, licht, belastingen)
  • Variabele kosten schooltje, aanschaf schoolmateriaal, onderhoudskosten

Overheadkosten worden door de bestuurders van Ami & Go voor hun rekening genomen. Hierdoor durven wij met de hand op ons hart te verklaren dat de volledige opbrengst van donaties en sponsoring ten goede komt aan de school.

Wilt u donateur worden of ons middels een eenmalige actie financieel ondersteunen, maar heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek of middels telefoon/e-mail.

Bestaat er bij u de wens voor een presentatie over de activiteiten van stichting Ami & Go op uw school, bedrijf of vereniging, dan is dit zeker mogelijk. Wij zullen tijdens deze presentatie informatie verstrekken over het land Guatemala, de stichting en de activiteiten op de school.

Klik hier om contact met ons op te nemen voor meer informatie over sponsoring / donatie of de mogelijkheden voor een presentatie.

Bent u overtuigd van de activiteiten van stichting Ami & Go en wilt u financieel bijdragen? Stort dan een financiƫle bijdrage op rekeningnummer NL23 RABO 03975 91 292 t.n.v. Stichting Ami & Go in Neede
Vanwege de hoge kosten die het regelen van een automatische incasso met zich meebrengt, vragen wij u om, in geval van doorlopende donaties, zelf dit aan te geven bij uw bank.

De kinderen van Ramirez danken u voor het zicht op een betere toekomst!